ขอเชิญร่วม "วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด" 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี)
 
การวิ่ง ระยะ 5 กม. (Fun Run) แบ่งเป็น
- ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 20 ปี 
- ชาย - หญิง อายุ 20 - 39 ปี 
- ชาย - หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป 
 
การวิ่ง ระยะ 10.5 กม. (Mini Marathon) แบ่งเป็น
- ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 20 ปี 
- ชาย - หญิง อายุ 20 - 29 ปี 
- ชาย - หญิง อายุ 30 - 39 ปี 
- ชาย - หญิง อายุ 40 - 49 ปี 
- ชาย - หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป 
 
หมายเหตุ : การคำนวณอายุ ใช้ปีปัจจุบัน 2562 ลบด้วยปีเกิด 
 
รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยยาเสพติด
 
1) จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ผู้สมัคร
2) รับด้วยตนเอง
 - ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
   ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) 
 - และวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น.
   ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม

Powered by MakeWebEasy.com